Starta eget företag

Starta eget nyhetsbrevet om strategier för framgångsrika företag

Starta eget nyhetsbrevet om strategier för framgångsrika företag

www.artdanish.dk

Månadens affärsland

Snabba fakta
Antal invånare: 5, 5 miljoner (på mindre än en tiondel av Sveriges yta).
Huvudstad: Köpenhamn (København), med 1, 9 miljoner invånare.
Statsskick: Monarki. Parlamentarisk demokrati. Medlem i EU sedan 1972.
Religion: Kristendom (luthersk protestantism). Minoriteter av bland annat muslimer.
Valuta: Dansk Krona (DKK) (1 DKK= 1,25 SEK)
Affärsklimat: Världens bästa, enligt The Economist. Men inte heller Danmark kan undvika den rådande internationella recessionen.
Affärsspråk: Danska, men svenska fungerar bra. De flesta danskar kan tala engelska, ofta även tyska.
Viktigaste exportprodukter: Olja och naturgas, livsmedel (särskilt kött), maskiner och apparater, läkemedel, böcker samt möbler.

Danmark: mer olikt Sverige än du tror

Sveriges arvfiende Danmark är numera en av våra allra bästa vänner, mycket tack vare Öresundsbron och EU:s gränslöshet. Störst affärsmöjligheter finns inom IT, automatisering och klimatfrågan. Men kom ihåg att danskar inte är som svenskar!
– Det finns ett antal skillnader mellan affärskulturerna som är bra att känna till, säger Staffan Arbring som är chef för IT-konsultföretaget Consignits danska verksamhet. Han har arbetat i tio år i Köpenhamn, men bor i Klagshamn söder om Malmö. Det gör honom till en av 20 0000 dagliga pendlare över Öresund och hans hustru är en av 9 000 danskar som flyttat till Sverige sedan Öresundsbron öppnade 2000.

Relationen Malmö-Köpenhamn liknar allt mer den mellan Uppsala och Stockholm, folk pendlar till den större staden. Det finns fler och bättre betalda jobb i Danmark och bostadspriserna är lägre i Sverige.

– Men utan EU hade aldrig Öresundsbron fått den effekt den fått, påpekar Peter Kemlin, handelssekreterare på Exportrådet i Köpenhamn.

På senare tid har antalet Öresundshoppare inte ökat lika snabbt, men de bägge ländernas ekonomier integreras i rask takt. Allt fler företag fusionerar eller öppnar en filial på andra sidan sundet. Särskilt inom bioteknik, läkemedel och IT utvecklas regionala kluster.

Positiv företagaranda

Enligt The Economist har Danmark världens bästa affärsklimat.

– Det är en väldigt positiv företagaranda i Danmark, många som ser möjligheter och inte är rädda för att risker. Och arbetsmarknadsmodellen med flexicurity gör att danskarna inte är rädda för att säga upp sig från sina jobb, förklarar Peter Kemlin.

Svenska företag inom mjukvaror (IT) och automatiseringslösningar för industrin har just nu extra goda utsikter i Danmark. Consignit är ett av de företag som utvecklas väl.

– Generellt är affärsklimatet tuffare i Danmark, men på IT-området är inte prispressen lika stark och någon lågkonjunktur har vi inte märkt av, säger Staffan Arbring.

Även den internationella klimatkonferensen i november 2009 ger affärsmöjligheter.

– Danmark vill visa upp sig från sin bästa sida, med innovativa lösningar på koldioxidproblematiken, förklarar Peter Kemlin.


Några affärstips
 • Bli inte förvånad om din danske affärspartner visar starka känslor, skämtar eller utrycker sig odiplomatiskt under affärsförhandlingen. I Danmark är det accepterat att inte vara strikt och svalt professionell i alla lägen.
 • Det är rakare puckar i Danmark. Danskar säger i allmänhet ifrån genast, direkt till den det gäller. Man klagar inte på sin kollega hos chefen, eller väntar till ett möte med sin kritik.
 • Det är mer hierarkiskt i Danmark, chefen fattar en högre andel av besluten.
 • Danskar identifierar sig inte med sina yrken i lika hög grad som svenskar, och talar inte lika mycket om privatlivet på jobbet som vi gör.
 • I Danmark uppfattas vanligen ordet ”kanske” (måske) som en möjlighet, inte – som ofta i Sverige – som ett artigt sätt att säga nej.
 • Danska affärsavtal är ofta föga detaljerade ramverk, som ger riktlinjer inför de framtida diskussionerna. Avtal omförhandlas relativt ofta, i takt med att affärsstrategierna förändras.
 • Vid affärstvister anlitas advokater i betydligt högre grad än i Sverige.
 • Att nå konsensus är inte lika viktigt för danskar som för svenskar. Det viktiga är att få något gjort – även om detta medför risker – inte att vänta på att alla ska bli överens. Den svenska beslutsprocessen uppfattas därför ofta som långsam och byråkratisk av danskar.
 • Att vara tyst uppfattas i Danmark som synonymt med att hålla med. Vänta därför aldrig på att bli tillfrågad om vad du tycker, säg genast ifrån om du inte instämmer i något!
Swedbank i Danmark
På den danska marknaden erbjuder Swedbank heltäckande och prisvärda banktjänster för företag och privatpersoner. För många företag är Swedbanks kontor i Köpenhamn ett värdefullt komplement till det lokala kontoret i Sverige. Här finns både svensk- och dansktalande personal och alla rådgivare har god kännedom om den danska marknaden.


Snabba fakta
Antal invånare: 5, 5 miljoner (på mindre än en tiondel av Sveriges yta).
Huvudstad: Köpenhamn (København), med 1, 9 miljoner invånare.
Statsskick: Monarki. Parlamentarisk demokrati. Medlem i EU sedan 1972.
Religion: Kristendom (luthersk protestantism). Minoriteter av bland annat muslimer.
Valuta: Dansk Krona (DKK) (1 DKK= 1,25 SEK)
Affärsklimat: Världens bästa, enligt The Economist. Men inte heller Danmark kan undvika den rådande internationella recessionen.
Affärsspråk: Danska, men svenska fungerar bra. De flesta danskar kan tala engelska, ofta även tyska.
Viktigaste exportprodukter: Olja och naturgas, livsmedel (särskilt kött), maskiner och apparater, läkemedel, böcker samt möbler.

www.AlstermoArt.com

Sätt ny fart på försäljningen i höst

Oavsett om ditt företag ska växa eller stanna kvar på dagens omsättningsnivå är det viktigt att hålla försäljningsångan uppe. För att lyckas krävs det att företaget odlar en säljkultur, jobbar kundorienterat och målfokuserat – och tror på framgången!

Hösten innebär nystart, både skolans värld och i näringslivet. Semestrarna är över och det är dags att ta tag i affärerna för att få en bra start på andra halvåret. För flera småföretagare kan det kännas lite darrigt – kommer orderingången att motsvara förväntningarna? Kommer vi att sälja enligt budget?

Oavsett om målet är att företaget ska växa eller stanna kvar på samma omsättningsnivå som i dag är det viktigt att hålla ångan uppe på säljsidan – i goda tider såväl som i dåliga. Som Henrik Larsson, vd på Prosales Institute uttrycker det: – Fokusera ännu mer på merförsäljning när tiderna blir sämre. Det är en gammal känd visdom att det tar tio gånger mer tid och kraft att sälja till en ny kund än till en etablerad kund.

Men vad skiljer egentligen de duktiga företagen från de mindre bra? Och vad skiljer de framgångsrika säljarna från dem som inte presterar lika bra? Omvärldsanalysföretaget Kairos Future gjorde för några år sedan en undersökning bland Sveriges 500 största företag där man tittade på vilka faktorer som utmärkte dem som var mest framgångsrika i sin försäljning. Även om undersökningen bygger på storföretag kan fåmansbolag lära sig mycket av resultaten.

Lönsamhet kräver kundförståelse

Totalt identifierades 15 framgångsfaktorer som var av vikt för att nå hög lönsamhet, tillväxt, nöjda kunder och ökad ny- och merförsäljning. De tre viktigaste var kundförståelse, försäljningskultur och uppföljning av mål och visioner.

– På de företag där man lyfte fram försäljningsframgångar och uppmuntrade sina säljare som en viktig del i organisationen lyckades man bäst. Ett annat tydligt karaktärsdrag var att man var kundorienterad, lyhörd och förstod sina kunder väl, säger Magnus Kempe, seniorkonsult på Kairos Future.

Men det är inte bara de små företagen som kan lära av de stora. I undersökningen framkom det att de mest framgångsrika företagen var de som fortfarande hade entreprenörsandan kvar i takt med att de växte.

– Det är ju tyvärr inte ovanligt att man lägger alltmer fokus på produktion och administration ju större företaget blir. Men de som lyckades behålla sitt sälj- och kundfokus lyckades bäst, säger Magnus Kempe.

Bra säljare tror på framgång

Analys- och forskningsföretaget Prosales Institute har vidareutvecklat frågeställningarna i sin undersökning ”Sales Efficiency Study 2007”. Den bygger på svar från 3 200 säljare i olika branscher och tittar på vad som särskiljer de framgångsrika säljarna från de mindre bra. Resultatet blev 13 faktorer, där framgångstro, målfokusering och stark vilja att lyckas var de tydligaste skillnaderna mellan bra och dåliga säljare.

– Det duktiga säljarna sätter tydliga och konkreta mål och jobbar stenhårt för att nå dem. De tror på sig själva och har väldigt optimistiska förväntningar på att de ska lyckas, säger Henrik Larsson.

Motgång sitter i huvudet

Han menar att det går att dra många paralleller till idrottens värld, där psykologi och förmåga att hantera motgångar är en framgångsfaktor.

– 80 procent av motgångarna sitter i huvudet. Det gäller att kunna skaka av sig och gå vidare om man ska lyckas. Ta detta med den stundande lågkonjunkturen. I stället för att slås ned av mediernas rapporter gäller det att se det som en möjlighet. Tänk i stället ”Nu öppnas möjligheter att positionera oss”, säger Henrik Larsson och avslutar med ett råd:

– Våga utnyttja dina kunder för att vinna nya uppdrag! Låt dem öppna dörren till nya affärer genom att ställa frågor och be om referenser.


 

Sju vinnarstrategier för framgångsrika företag
 1. Förstå dina kunder
 2. Forma en försäljningskultur
 3. Slipa på vision, mål och prioritering
 4. Låt säljarna ta ansvar
 5. Fokusera på processer
 6. Bygg säljstödssystem som fungerar och används
 7. Samarbeta inom företaget

Mest utmärkande för duktiga säljare
 1. Framgångstro
 2. Målfokusering
 3. Energi
 4. Ledarförmåga
 5. Entreprenörsförmåga
 6. Kundförståelse
 7. Produktkunskap
 8. Ambition
 9. Passion för säljyrket
 10. Höga krav på sig själv
 11. Påverkansförmåga
 12. Människointresse
 13. Förtroendeskapande

kilde: Sweedbank.se

http://www.artswedish.se
http://www.lankcentrum.se/

Skräddarsydd internetbank
för enskilda firmor

Internetbanken Firma är Sveriges första internetbanktjänst som är anpassad till de 540 000 svenskar som driver enskild firma. Tjänsten är utvecklad i nära samarbete med småföretagarna själva.
Enkelt uttryckt kan man säga att Internetbanken Firma är bryggan mellan internetbanken privat och internetbanken företag och ska underlätta för användaren att få överblick över hela sitt engagemang. Väl inloggad kan man enkelt växla mellan sin privata profil och sin företagsprofil.
Per Eriksson, affärsutvecklare på Swedbank Internetbanken, har ansvarat för utvecklingen av Internetbanken Firma. Men Per säger att det inte är honom vi ska tacka för att tjänsten ser ut som den gör.

– Jag ledde bara grundarbetet, det var våra kunder som fyllde tjänsten med innehåll, säger han och berättar om ett otal djupintervjuer och enkäter med enskilda näringsidkare, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

Koppla på tjänster efter hand
Men bland Sveriges 540 000 enskilda firmor finns allt från hobbyverksamheter till företag med mångmiljonomsättning och åtskilliga anställda – samma hatt passar väl inte alla?
– Nej, och därför är Internetbanken Firma en tjänst som man själv utformar enligt den egna firmans behov. När man anmält sig ansluter man just de tjänster man tycker att man behöver, förklarar han.

Till Internetbanken Firma kan man välja samtliga tjänster och funktioner som finns i bankens internetbank, för privat- och företagskunder. Vill man komplettera sitt tjänsteutbud efter hand går det givetvis också bra.

E-bokföring som tillval
Utöver internetbanken firma erbjuds småföretagarna bland annat en kreditupplysningstjänst samt e-bokföring, produkter som är unika för Swedbank.
Det har aldrig tidigare funnits någon renodlad internetbank för Sveriges vanligaste företagsform. De som drivit enskilda firmor har varit hänvisade till en alltför trång privatkundskostym, när företagslösningarna känts onödigt omfattande.

– Att Internetbanken Firma var efterlängtad märkte vi redan vid premiären den 14 januari. Sedan dess har fler än vi vågat hoppas på anslutit sig, säger Per Eriksson.

Redovisningsbyrån kan få behörighet
Ett problem för många med enskild firma är att skilja mellan företagets och den privata ekonomin. Att de numera även måste upprätta årsbokslut har gjort problemet akut, och ökat behovet av tjänster som Internetbanken Firma.

– I Internetbanken Firma kan man enkelt växla mellan sin privata och företagets ekonomi, på två parallella sidor. Man kan också styra användningen av sidorna, så att den som sköter redovisningen i företaget ges tillgång till firmans företagssida, exemplifierar han.

Använder man redan Internetbanken Privat hos Swedbank räcker några klick på datorn så är man ansluten till Internetbanken Firma.

– Annars är man välkommen att prata med sin vanliga bankkontakt eller ringa vår Telefonbank, föreslår Per Eriksson.


Internetbanken Firma i korthet

Enkelhet
Du delar själv upp ditt engagemang i en privat- och en företagsdel. Uppdelningen skapar tydlighet och du undviker risken att blanda samman företagets och din privata ekonomi.

Valfrihet
Du får del av bankens samlade utbud av produkter och tjänster för privatpersoner och företag så att du har valfrihet att välja. Bara du vet hur du vill planera och dela upp din ekonomi.

Tidseffektiv
Internetbanken Firma förenklar din administration, sparar tid och gör att du istället kan ägna mer tid åt ditt företagande. Du kan till exempel ge en bokföringsbyrå behörighet att hantera delar av ditt företagsengagemang.

Kostnadseffektiv
Internetbanken firma är två internetbanker till priset av en. Du betalar endast för internetbanken företag och får internetbanken privat på köpet.

Utvecklingsbar
Efterhand som ditt företagande utvecklas och dina behov förändras kan du bygga på och utveckla din internetbank med en rad tillvalstjänster som underlättar företagets verksamhet såsom:

- E-bokföring
- Filöverföring
- Utlandstjänster
- Inköpstjänst
- Valutaväxling

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.10 | 23:40

Finns Eremitmordet i Jeriko kvar?

...
25.10 | 13:35

Hej. Kig gerne forbi min side http://vesterhavet.iwopop.com/

...
25.02 | 14:28

Hej Tom
Jeg har stadig 3 steder i sverige, hvor din datter kan få bolig.
Håber du nyder livet og foråret!
Kh. Inge Marie

...
25.01 | 21:36

Hej Inge Marie.
Long time no hear or see.... Har du solgt skolen ?? Har jo en datter i Sverige som kikker meget efter et sted at bo....
Kunne være hyggeligt at

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS